ให้กระดาษเล่าด้วยภาพแทนตัวอักษร

ในแต่ละปี วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าไปแบบก้าวกระโดด แต่ละเดือนนับจาก ปี ค.ศ. 2016 โลกเราได้ค้นพบหนทางใหม่ๆ ที่เป็นไปได้มากมาย ทั้งการที่แมลงจะกลายเป็นอาหารหลักแทนเนื้อ, เม็ดเงินลงทุนออนไลน์, การเยียวยารักษาโรคแบบใหม่ๆ ซึ่งรวบรวมบทความและเขียนโดย Ian Sample ได้ถูกนำมาดัดแปลงเป็นงานศิลปะกระดาษโดยฝีมือการคราฟต์ของ Mel Edwards ในชื่อโครงการ Paper Articles

https://www.behance.net/gallery/50744929/Paper-Articles…

##paperart#paper#art#design#creative#science#paperarticles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *