แรงบันดาลใจที่อยากเห็นฉากในนิยายเป็นจริงขึ้นมา

Su Blackwell จึงได้แปลงหนังสือนิยายธรรมดาให้เป็นประติมากรรมฉากแฟนตาซี ด้วยแนวคิดที่อยากให้สถานที่ต่างๆภายในนิยายเป็นจริงขึ้นมา ทั้งประภาคารสูงใหญ่, กระท่อมไม้กลางป่า, บ้านต้นไม้ในจินตนาการของเด็กๆ จากนั้นจึงประดับไฟ เชิญชวนให้นักอ่านอยากจะเข้าไปอยู่ในโลกเล็กๆ ใบนี้ที่เธอสร้างขึ้นจากฉากในหนังสือเล่มนั้นจริงๆ หลังจากอ่านจบแล้ว 1-2 รอบ

https://mymodernmet.com/su-blackwell-dwelling-sculptures…

##book#reading#novel#inspiration#art#creative#paperart#booksculpture


Field Guide to Wild Flowers (XI)

The House in the Oak Tree

The Stork Wife

The Dark is Rising

20,000 Leagues Under the Sea

The Jungle Book

The Snow Goose

The Lighthouse Keeper’s Cottage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *