ลด…เพื่อเพิ่ม

ลด…เพื่อเพิ่ม

การก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์ดังระดับโลก ย่อมหมายถึงกระบวนการผลิตที่ยิ่งใหญ่มหาศาลที่ตามมา ดังนั้น เพื่อเป็นการเยียวยาโลกของเรา โดยเล็งเห็นถึงความยั่งยืนจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนิเวศ (Ecological transformation) บริษัทเหล่านี้จึงลดต้นทุนการพิมพ์โดยการออกแบบโลโก้ที่อย่างไรเสีย ผู้คนก็จดจำได้อยู่แล้วนั้น ให้มีการใช้หมึกพิมพ์ที่น้อยลง ลดส่วนที่ต้องใช้สีสันเกินจำเป็น และคงไว้ซึ่งลายเส้นของโลโก้โดยไม่ทำให้ลูกค้าเกิดความสับสน

เป็นการลดทั้งต้นทุน ลดทั้งพลังงานในการพิมพ์ เพื่อเพิ่มความยั่งยืนให้กับธรรมชาติ

Eco-Friendly Logo Redesigns Promises to Save Millions a Year in Printing Costs


.
#papermore #printing #products #ecofriendly #ecotransformation #ecobranding #ecoprinting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *