ประติมากรรมไม้เชื่อมประวัติศาสตร์

ประติมากรรมไม้เชื่อมประวัติศาสตร์

ผลงานของ Hsu Tung Han ที่นอกจากจะประกอบชิ้นไม้ให้ได้ประติมากรรมที่ถอดแบบมาจากในอดีตแล้วยังทำให้ชิ้นงานนี้ มีการเคลื่อนไหวและผันเปลี่ยนไปตามสมัยเข้ากับยุคดิจิทัลซึ่งมีลักษณะของ ‘พิกเซล’ ที่เราพบได้จากภาพดิจิทัลเท่านั้น เราอาจเรียกผลงานนี้ว่าเป็น ‘ประติมากรรมแห่งอนาคต’ หรือ ‘งานดิจิทัลที่ประกอบขึ้นจากไม้’ ก็ได้เช่นกัน

สำหรับ พิกเซล (Pixel) คือจุดสีเล็กๆ ที่มาประกอบกันเป็นภาพดิจิทัล ปรากฏในจอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งเป็นตัวแทนความละเอียดของภาพ โดยจำนวนพิกเซลที่เพิ่มขึ้น ภาพก็จะยิ่งแจ่มชัดขึ้นตาม ซึ่งส่งผลต่องานพิมพ์เช่นกัน โดยมากหากต้องการพิมพ์งานที่ได้ภาพที่มีคุณภาพความคมชัดสูง ความละเอียดควรอยู่ในช่วง 300 ppi (พิกเซลต่อตารางนิ้ว) เป็นอย่างน้อย

https://www.facebook.com/architectvariety/posts/1023877437804800

#papermore #pixel #ppi #resolution #sculpture #figure #art #design #creative

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *