Tag Archives: พิมพ์บนสาหร่าย

Algae print พิมพ์ภาพถ่ายฟิล์มให้ร่วมสมัยบนสาหร่ายสีเขียว

Algae print พิมพ์ภาพถ่ายฟิล์มให้ร่วมสมัยบนสาหร่ายสีเขียว Russel Marx เป็นนักศึกษาที่ทำให้การถ่ายภาพก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งด้วยการทดลองของเขาในชั้นปริญญาเอก ด้านประสาทวิทยา ที่สามารถนำเทคนิคการพิมพ์ภาพถ่ายลงบนสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่กระจายตัวอยู่บนจานเพาะเลี้ยงอย่าง "สาหร่ายสีเขียว" ที่เปรียบเสมือนตัวกลางเชื่อมระหว่างวิทยาศาสตร์และศิลปะ การค้นพบนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ Marx และทีมค้นเจอฟิล์มรูปถ่ายในห้องแล็บที่เป็นเทคโนโลยีที่ปัจจุบันไม่หลงเหลืออยู่แล้ว โชคดีที่ปู่ย่าของพวกเขา มีกล้องสำหรับส่องขยายวัตถุที่ยังใช้การได้อยู่พอดี [...]