THAILAND ๒๔๙๓

THAILAND ๒๔๙๓

Technique: Hot foil stamp, emboss, raised spot UV

About the product

หนังสือเปี่ยมด้วยคุณภาพที่พิมพ์บนกระดาษฟอยล์สีทองเต็มแผ่น โดยปกติการพิมพ์ทับฟอยล์โดยตรง เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เราจึงใช้การพิมพ์รองพื้นขาว เพื่อให้การพิมพ์ภาพ 4 สีนั้นสามารถทำได้ เราใช้วิธีนี้พิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ เพิ่มผิวสัมผัสบนผิวปกเล็กน้อยด้วยการพิมพ์ปั๊มนูนที่เห็นได้ชัดบนตัวเลขไทย และเคลือบผิวเฉพาะจุดด้วย Spot UV ยิ่งเน้นให้พื้นผิวบนกระดาษฟอยล์มีความพิเศษ ช่วยเสริมให้หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าในการเก็บรักษายิ่งขึ้น