BOARD BOOK

Technique: Board book binding

About the product

บอร์ดบุ๊คคือหนังสือที่มาจากการใช้กระดาษจั่วปังที่หนาและทนทานสูง เหมาะกับการทำเป็นหนังสือเด็ก อาศัยหลักการติดกระดาษที่มีแกรมที่บางกว่ากับกระดาษจั่วปังแผ่นเดียวที่พับทบกัน ด้วยกาวและมักเคลือบผิวเพิ่มความคงทน โดยมักให้กระดาษปกยื่นครอบคลุมทั้งปกหน้าและปกหลังเพื่อให้สามารถกางออกได้กว้าง 180 องศา


Category: