BANGKOK BOOTERY

Bangkok Bootery

Technique:

About the product

แคตาล็อกที่ให้ภาพสีเดียวกันกับผลิตภัณฑ์คือโจทย์ที่พวกเราได้รับ การพิมพ์ภาพสีได้อย่างแม่นยำโดยอาศัยความเข้าใจในการเรียงซ้อนกันของเม็ดสี เป็นหัวใจสำคัญของการจัดแสดงสินค้าได้ตรงกับความต้องการ สีที่ตรงใจเป็นสิ่งที่ช่วยให้การตัดสินใจของลูกค้าง่ายขึ้น กระดาษที่ใช้ผลิตเป็นชนิดพิเศษเนื้อดี ผิวที่ด้านที่ให้ความสบายตา แต่เมื่อพิมพ์สี…ส่วนที่พิมพ์จะให้ความเงางาม ใช้จุดเด่นที่มาจากคุณสมบัติของเนื้อกระดาษ ทำให้ออกมาเป็นชิ้นงานที่น่าจดจำ