SONITE HUSK MOSAIC

SONITE HUSK MOSAIC

Technique: Spot UV

Client: Sonite Surface

About the product

หนังสือที่อยากให้ผิวสัมผัสหน้าปก เหมือนผิวของกระเบื้องโมเสก

ลวดลายและเส้นสายนับร้อยเส้นบนหน้าปก คือความท้าทายในการพิมพ์หนังสือเล่มนี้ของเรา หมึกพิมพ์สีพิเศษ Metallic พิมพ์ทับด้วยวิธี Spot UV เป็นโจทย์ที่ต้องอาศัยความแม่นยำ เพื่อให้ตำแหน่งพิมพ์นั้น ตรงกันได้ทั้งหมด และเมื่อเคลือบผิวเฉพาะจุดแล้วจะให้ผิวที่เงาและความต่างของผิวสัมผัสอย่างชัดเจนด้วยแพทเทิร์นของลายกระเบื้องแต่ละแผ่น สื่อถึง ความรู้สึก product ตั้งแต่หน้าปกเมื่อได้สัมผัส