AS WHITE AS SNOW : AS BLACK AS EBONY

Nanmee Books

Technique: Emboss

About the product

หนังสือเล่มคู่จากนิยายชุดไตรภาคที่เล่าประเด็นด้วยสีขาวและดำที่เราช่วยหยิบเอาชื่อเรื่องบนปกมาพิมพ์ปั๊มนูน เพิ่มมิติให้ตัวอักษรแต่ละตัวได้โดดเด่นขึ้นมาบนกระดาษที่เรียบ ยกระดับความหนาน่าสนใจได้จากแผ่นกระดาษที่บางเฉียบ สัมผัสได้ถึงความต่างที่มองด้วยตาก็บอกได้ เข้าเล่มตามแบบฉบับของนิยาย ด้วยการไสกาวบริเวณสันหนังสือ ได้รูปเล่มที่สวยเนี้ยบ แต่ได้ texture บนปกที่บ่งบอกความพิเศษของเล่มนี้