M A G

M A G

Technique: Thread-sewn binding

About the product

เนื้อสัมผัสกึ่งมันกึ่งด้านของกระดาษแต่ละแผ่น ทำให้งานภาพที่พิมพ์ออกมามีความแปลกตา ขับจุดสนใจที่เป็นส่วนของหมึกพิมพ์สีดำให้มีความวาวสะท้อน เป็นเหตุผลที่กระดาษ RDV ถูกหยิบนำมาใช้ ความหนาในตัวเองทำให้หนังสือเล่มนี้เท่ได้แบบไม่ต้องการปก ซ่อนแผ่นพับหน้าสีแทรกไว้ใจกลางเล่มให้กางออกมาดูได้อย่างแนบเนียน แล้วจึงเดินเส้นสันปกด้วยด้าย ให้ความรู้สึกว่ามีสันที่แน่นหนา แข็งแรง ไม่ต้องกลัวว่ากระดาษจะหลุดออกอย่างวิธีไสกาว


Category: