THE JOURNEY

The Journey

Technique: Offset Printing, Spot UV , Saddle Stitch Binding

Client : Nanmeebooks Publishing

About the product

แม้เนื้อเรื่องจะดูหมองหม่นเพราะเป็นเรื่องราวจากผู้อพยพลี้ภัย แต่ภาพบนหน้าปกนั้นกลับสดใส เป็นมิตรและมีชีวิตชีวา ภาพปกบางส่วนเคลือบสปอตยูวีเงา ชวนให้สัมผัสกับตัวปก  หมึกพิมพ์จากถั่วเหลืองที่ปลอดภัย เลือกกระดาษเนื้อดีที่ให้สัมผัสที่ด้านแต่เก็บเม็ดสีได้สวย เป็นหนังสือนิทานอ่านง่าย เล่มใหญ่ ภาพชัด จึงเหมาะจะดึงดูดความสนใจของเด็กๆ ให้มาอ่านร่วมกันกับผู้ปกครอง และที่สำคัญคือเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องราวของเพื่อนต่างชีวิตจากอีกมุมหนึ่งของโลกผ่านหนังสือที่แปลมาอย่างคัดสรรเล่มนี้