Lucid Dreams

Lucid Dreams

Technique:

About the product

หนังสือปกจั่วปังหนาสันเปลือย ดีไซน์ที่เหมาะกับหนังสือภาพ ใช้ได้ตั้งแต่นิทานเด็กไปจนถึงการพิมพ์โฟโต้บุ๊กเล่มนี้ วิธีพิมพ์ที่เข้าใจถึงความต้องการของช่างภาพ เม็ดสีที่พิมพ์และความคมชัดต้องมาเป็นอันดับแรก การเลือกใช้กระดาษที่มีความมัน จะช่วยให้การเล่นกับภาพที่เน้นการจัดแสงและสีมีความน่าสนใจได้มากกว่า รูปแบบเล่มที่ดูทันสมัย เปิดกางออกได้สุด เข้าถึงการนำเสนองานภาพในรูปแบบใหม่ๆ