OOTOYA

Otoya

Technique: PVC laminating

Client: Ootoya

About the product

สวย แต่ไม่เปราะบาง.. หนังสือเมนูอาหารสไตล์ญี่ปุ่นเล่มนี้ของ Otoya ที่ให้โอกาสพวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการพิมพ์เมนูเล่มสวยที่แข็งแรงคงทน ที่ Otoya ใช้ภาพอาหารสวยสดน่าทานตลอดเล่ม เล่าความเป็น Otoya ร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีเรื่องราวและความเป็นมาที่ยาวนาน โดยมีเราเป็นผู้ช่วยดูแลให้ปกที่สวยเคลือบด้วยพลาสติก ที่ไม่เพียงแต่ให้เนื้อสัมผัสที่มากกว่าปกติ แต่ยังยืดอายุการใช้งานไม่สะทกสะท้านแม้ผ่านการสัมผัสมากครั้ง ตอกหมุดที่สัน ตอกย้ำความแข็งแรงให้กับตัวเล่ม เลือกกระดาษที่มีความมันส่งเสริมให้ภาพอาหารยิ่งดูมีชีวิตชีวาได้มากยิ่งขึ้น