LET’S BIND TOGETHER

Papermore

Technique: Digital offset

About the product

ให้ภาพถ่ายพูดแทนความตั้งใจของเรา ในการนำเสนอเรื่องราวสักเรื่องหนึ่ง การเลือกใช้โปสเตอร์ที่มีจุดขายคือความเด่นชัดในการถ่ายทอดความรู้สึกที่จับต้องไม่ได้ ให้สามารถสัมผัสได้ จึงเข้าถึงทุกคนได้ดีที่สุด ใช้ภาพที่มีความคมชัดแล้วให้เรื่องของงานพิมพ์เป็นหน้าที่ของระบบดิจิทัลที่เข้ามาเติมเต็มเรื่องราวทั้งหมดให้สมบูรณ์ เก็บทุกรายละเอียดเม็ดสีได้อย่างแม่นยำแม้จะภาพอยู่บนแผ่นโปสเตอร์ขนาดใหญ่ ชัดเจนทุกภาพ ชัดเจนทุกความตั้งใจ เข้าถึงทุกความรู้สึก


Category: