JAGOTA – food ingredients –

JAGOTA

Technique: Glued binding, deboss

About the product

สมุดโน้ตเนื้องามตั้งแต่หน้าปก กระดาษ Tintoretto ที่นำมาใช้มีเนื้อสัมผัสที่อ่อนโยนแต่มีผิวสัมผัสที่น่าใช้ เข้ากันได้ดีกับงานพิมพ์ที่เน้นลวดลาย ยิ่งให้สัมผัสได้มากขึ้นเมื่อปั๊มพื้นผิวให้จมลงไป เดิมทีเข้าคู่กันกับสีน้ำ จึงซึมซับหมึกพิมพ์ได้อย่างดี ไม่ว่าพิมพ์อะไรก็จะได้พื้นผิวที่มองแล้วเนียนสะอาดตา เนื้อในที่เลือกใช้กระดาษสีเหลืองนวลถนอมสายตาช่วยเพิ่มความซอฟต์ โดยรวมแล้วแม้สมุดโน้ตเล่มนี้จะหนา แต่มีความเบาที่การเลือกใช้กระดาษ