LETTER STONE

Letter Stone

Technique: Hot foil stamp

About the product

สมุดโน้ตเล่มนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างการใช้ฟอยล์ที่ฉลาด ด้วยความไม่เหมือนใคร จึงไม่ใช้ฟอยล์พิมพ์ทับตัวอักษร แต่สร้างลวดลายเป็นวงซ้อนกัน ทำให้พื้นที่พิมพ์ฟอยล์เกือบเต็มแผ่น ที่จงใจทำให้เป็นรูปคล้ายแผ่นเสียง ปิดท้ายด้วยการเดินด้ายสีเหลืองเข้ากันกับปก กลายเป็นสมุดโน้ตล้ำๆ ที่หยิบเอาฟอยล์สีทองมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเล่มอื่นๆ