WHERE FLOWERS BLOOM SO DOES HOPE

Where flowers bloom so does hope

Technique: Flock

Designed by: Papermore

About the product

As smooth as velvet on paper!
สัมผัสของกำมะหยี่ที่มาอยู่บนแผ่นกระดาษ
เพิ่มมิติและความแปลกใหม่ให้กับงานพิมพ์ นำสัมผัสที่นุ่มของเนื้อผ้ากำมะหยี่มาอยู่ร่วมกันกับสัมผัสเส้นใยของกระดาษ ใช้ texture ของ 2 วัสดุที่ต่างแต่รวมกันได้อย่างลงตัว กระดาษที่สามารถใส่เทคนิคพิเศษเข้าไปได้อีกมาก รวมกับกำมะหยี่ที่ยึดเกาะผิวด้วยการพ่นกาวบนวัสดุและใช้ประจุไฟฟ้าที่ทำให้กำมะหยี่ตั้งเรียงตัวติดลงทีละเส้น ได้สัมผัสที่นุ่มฟู สร้างประสบการณ์การเข้าถึงสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ ผ่านปลายนิ้วสัมผัส