Our Blog

โปรเจคภาพปกนิตยสาร The Tokyoiter ที่ถ่ายทอดทุกมุมในชีวิตประจำวันของกรุงโตเกียว โดยนักวาดที่หลงรักเสน่ห์ของโตเกียว

โปรเจคภาพปกนิตยสาร The Tokyoiter ที่ถ่ายทอดทุกมุมในชีวิตประจำวันของกรุงโตเกียว โดยนักวาดที่หลงรักเสน่ห์ของโตเกียว นิตยสาร, Magazine ต่างๆ แม้ว่าจะได้รับความนิยมที่ลดน้อยลงไปทุกวันอย่างปฏิเสธไม่ได้ แต่หากเป็นภาพผลงานศิลปะที่วาดขึ้นโดยศิลปินที่นำมาขึ้นเป็นภาพปก เมื่อรวมกับเสน่ห์ของประเทศญี่ปุ่นที่มีความน่าสนใจ เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ และสวยงามตามวัฒนธรรมที่ไม่ซ้ำใคร ก็เหมือนเป็นการฟื้นฟูความน่าสนใจของสิ่งพิมพ์ให้เป็นมากกว่าแค่หนังสือธรรมดา แต่ได้กลายเป็นชิ้นงานศิลป์ที่น่าสะสมและมีคุณค่ามากยิ่งกว่าเดิม [...]

เนรมิตช่องว่างบนชั้นวางหนังสือให้เป็นโลกแห่งจินตนาการด้วย Book Nook

เนรมิตช่องว่างบนชั้นวางหนังสือให้เป็นโลกแห่งจินตนาการด้วย Book Nook ชั้นวางที่มีหนังสือปกแข็งและอ่อนเรียงรายอยู่ด้านบน มักเป็นมุมโปรดของหลายๆ คนที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือ ในช่องว่างระหว่างหนังสือเล่มหนาแต่ละเล่ม อาจยังมีพื้นที่ที่เว้นว่างรอคอยหนังสือเล่มใหม่อยู่เสมอ ไม่ว่าชั้นวางหนังสือจะอยู่มุมไหนของบ้าน ก็มักเป็นจุดที่น่าสนใจใคร่รู้ว่าเจ้าของชั้นวางนี้เป็นคนแบบไหนจากหนังสือที่เขาอ่าน จากนักเขียนที่ประพันธ์ หรือจากหมวดหนังสือที่มีอยู่เต็มชั้น แต่บางครั้งก็อาจจะพบว่าเป็นชั้นของหนังสือที่หนาและหนัก ดูเก่าคร่ำคร่าและไม่น่าสนใจ แม้ตัวหนังสือจะมีคุณค่าก็ตาม [...]

โปรเจคภาพปกนิตยสาร The Tokyoiter ที่ถ่ายทอดทุกมุมในชีวิตประจำวันของกรุงโตเกียว โดยนักวาดที่หลงรักเสน่ห์ของโตเกียว

โปรเจคภาพปกนิตยสาร The Tokyoiter ที่ถ่ายทอดทุกมุมในชีวิตประจำวันของกรุงโตเกียว โดยนักวาดที่หลงรักเสน่ห์ของโตเกียว นิตยสาร, Magazine ต่างๆ แม้ว่าจะได้รับความนิยมที่ลดน้อยลงไปทุกวันอย่างปฏิเสธไม่ได้ แต่หากเป็นภาพผลงานศิลปะที่วาดขึ้นโดยศิลปินที่นำมาขึ้นเป็นภาพปก เมื่อรวมกับเสน่ห์ของประเทศญี่ปุ่นที่มีความน่าสนใจ เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ และสวยงามตามวัฒนธรรมที่ไม่ซ้ำใคร ก็เหมือนเป็นการฟื้นฟูความน่าสนใจของสิ่งพิมพ์ให้เป็นมากกว่าแค่หนังสือธรรมดา แต่ได้กลายเป็นชิ้นงานศิลป์ที่น่าสะสมและมีคุณค่ามากยิ่งกว่าเดิม [...]

เนรมิตช่องว่างบนชั้นวางหนังสือให้เป็นโลกแห่งจินตนาการด้วย Book Nook

เนรมิตช่องว่างบนชั้นวางหนังสือให้เป็นโลกแห่งจินตนาการด้วย Book Nook ชั้นวางที่มีหนังสือปกแข็งและอ่อนเรียงรายอยู่ด้านบน มักเป็นมุมโปรดของหลายๆ คนที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือ ในช่องว่างระหว่างหนังสือเล่มหนาแต่ละเล่ม อาจยังมีพื้นที่ที่เว้นว่างรอคอยหนังสือเล่มใหม่อยู่เสมอ ไม่ว่าชั้นวางหนังสือจะอยู่มุมไหนของบ้าน ก็มักเป็นจุดที่น่าสนใจใคร่รู้ว่าเจ้าของชั้นวางนี้เป็นคนแบบไหนจากหนังสือที่เขาอ่าน จากนักเขียนที่ประพันธ์ หรือจากหมวดหนังสือที่มีอยู่เต็มชั้น แต่บางครั้งก็อาจจะพบว่าเป็นชั้นของหนังสือที่หนาและหนัก ดูเก่าคร่ำคร่าและไม่น่าสนใจ แม้ตัวหนังสือจะมีคุณค่าก็ตาม [...]